Jméno: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

Certifikáty: FCE, FCE - záznamy, SZ, CAE

Ocenění: Zlatá visačka na celostátní soutěži ERA 1988

Soutěže:
1. místo v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E 1984-1985 administrativně (ilegálně) změněno na 5. místo

Předchozí studium - záznamy:
8B - vysvědčení - Základní škola Zlín-Štípa 1986
Čtvrtý ročník - vysvědčení - Gymnázium Zlín 1990
Maturitní vysvědčení - Gymnázium Zlín 1990
Matematicko-fyzikální fakulta Unverzity Karlovy v Praze - index
Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno - státní zkouška - Ing.
Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno - diplom - Ing.
Fakulta technologická UTB ve Zlíně - státní zkouška - Ph.D.
Fakulta technologická UTB ve Zlíně - diplom - Ph.D.

Studium:
1986-1990 Gymnázium Zlín
1990-1995 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1995-2000 Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno (Ing.)
2000-2004 UTB Zlín (Ph.D.)

Ostatní záznamy:
Výpis z rejstříku trestů

Vybrané práce (angličtina):
Basic Terms [ pdf ],
Preface [ pdf ],
Dead River [ pdf ],
The Crime and the Crime [ pdf ],
The Revenge and the Revenge [ pdf ],
The Terror and the Terror [ pdf ]

Vybrané manuály: Signum 2

Neoficiální stránky: killinghawk.cz

Facebook: Marek Dlapa, killinghawk

LinkedIn: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

ResearchGate: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

Pracovní zařazení: vědecký pracovník

Tel.: +420 57 603 xxxx

Adresa:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká republika

E-mail: dlapafai.utb.cz

Výzkum:

 • Umělá inteligence: evoluční algoritmy, neuronové sítě, fuzzy logika

 • Robustní řízení: analýza a syntéza regulátorů pomocí strukturovaného singulárního čísla, algebraická teorie řízení

 • Optimalizace: aplikace na vybrané úlohy

 • Počítačová podpora automatického řízení – tvorba toolboxů a aplikací v systémech Matlab a Mathematica

Projekty:

 • 2002: Projekt "Robustní algoritmy řízení pro nelineární systémy a procesy", Grant FRVS MSMT G1 34/2002

 • 2005-2012: Projekt "Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů" výzkumný záměr MŠMT ČR MSM7088352102

 • 2006-2007: Robustní a adaptivní řízení procesů s přestupem tepla a hmoty, Projekt KONTAKT SK-CZ-11206

 • 2008-2009: Algoritmy pro řízení procesů přestupu hmoty a tepla, Projekt KONTAKT MEB 080811

 • 2011-dosud: OPERAČNÍ PROGRAMY VaVpI - prioritní osa 2 CZ.1.05/2.1.00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech

Monografie:

 • Dlapa, M. (2008): Vybrané kapitoly z teorie robustního řízení, Tribun EU, ISBN 978-80-7399-569-0.

Zdrojové kódy Klastry restartované Diferenciální migrace:

Software:

 • Dlapa, M. a D., Janáčová (2009): Softwarová aplikace pro výpočet optimální doby vypírání vázané složky v tuhé fázi v průtočném systému bez zádrže, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2010): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems via Structured Singular Value: Stable System, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2011): Robust Control Design Toolbox for General Time Delay Systems via Structured Singular Value: Unstable Systems, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2012): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric Uncertainties Using SSV, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2018): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric and Periodic Uncertainties Using SSV v2.1, stáhnout.

Články publikované v časopisech a na mezinárodních konferencích:

 • Dlapa, M., Prokop, R. a I., Zelinka (2001): "Evolutionary algorithms in fuzzy logic control," Proceedings of Process Control 01, 11.-14. června, Štrbské pleso, Slovensko.

 • Dlapa, M. (2001): "Mu-Synthesis: application to a linear system with uncertain gain," 12th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 24.-27. října, Jena, Německo.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2002): “Evolutionary µ-synthesis for systems with parametric uncertainties,” IEEE Conference on Control Application, 17.-20. září, Glasgow, Velká Británie.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2002): “Evolutionary µ-synthesis: a simple controller for feedback loop,” Proceedings of 10th Mediterranean Conference on Control and Automation, 9.-12. července, Lisabon, Portugalsko.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "Evoluční µ-syntéza pro systémy s parametrickou neurčitostí," Automatizace, roč. 46, č. 4, str. 90-96.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "µ-Synthesis: robust controllers for time-varying systems," Proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'03), 26.-29. května, High Tatras, Slovakia.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "µ-Synthesis: simple controllers for time delay systems,"  Proceedings of 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, 18.-20. června, Rhodos, Řecko.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2004): "µ-Synthesis: an algebraic approach," Archives of Control Sciences, Silesian University of Technology, roč. 14, č. 1, str. 59-72.

 • Dlapa M. a R., Prokop (2004): "Polynomial µ-synthesis: application to a non-linear plant," Modelling and Control, roč.4, str. 166-172. ISBN 80-227-2094-1.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2005): "Algebraic mu-synthesis: application to a linear system with uncertain zero," In: Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium, 19.-22. října, Opatija, Chorvatsko, str. 93-94, ISBN 3-901509-46-1, ISSN 1726-9679.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2006): "Differential Migration: a new algorithm for global optimization," Proceedings of the 6th Asian Control Conference, 18.-21. července, Bali, Indonézie, str. 618-626, ISBN 979-15017-0.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2006): "Control of the himat aircraft via algebraic mu-synthesis," Proceedings of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control, 11.-13. září, Lisabon, Portugalsko, ISBN 978-972-97025-2-5.

 • Dlapa, M. (2007): "Decoupled control of two tank system via algebraic µ-synthesis," Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control & Automation, 27.-29. června, Atény, Řecko, ISBN 978-96-0254-664-2.

 • Dlapa, M. (2007): "A comparison study of differential migration," Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium, 24.-27. října, Zadar, Chorvatsko, ISBN 3-901509-58-5, ISSN 1726- 9679.

 • Dlapa, M. (2008): "Robust Control of a Two Tank System," Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, 22.-25. října 2008, Trnava, Slovensko, str. 385-386, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2008): Design and analysis of simple robust controllers via structured singular value, Int. J. Automation and Control, roč. 2, č. 1, str. 73-89, ISSN (Online) 1740-7524, ISSN (Print) 1740-7516.

 • Dlapa, M., Prokop, R. a M., Bakošová (2009): "Robust Control of a Two Tank System Using Algebraic Approach," EUROCAST 2009, 15.-20. února, Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko, str. 603-609, ISBN 978-84-691-8502-5.

 • Dlapa, M. (2009): "Differential Migration: Sensitivity Analysis and Comparison Study," In 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009), 18.-21. května, Trondheim, Norsko, str. 1729-1736, ISBN 978-1-4244-2959-2.

 • Dlapa, M. (2009): "Robust Controllers for Delayed Systems," 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 24.-26. června, Soluň, Řecko, str. 1379-1384, ISBN 978-1-4244-4685-8.

 • Dlapa, M. (2009): "Algebraic μ-Synthesis: Control of the HIMAT Aircraft," 10th European Control Conference 2009 - ECC’09, 23.-26. srpna, Budapešť, Maďarsko, str. 573-578, ISBN 978-963-311-369-1.

 • Dlapa, M. a R., Prokop (2010): Algebraic approach to controller design using structured singular value, Control Engineering Practice, roč. 18, č. 4, str. 358–382, ISSN 0967-0661.

 • Dlapa, M. (2010): "Simple Robust Controllers for Delayed Systems," 9th IFAC Workshop on Time-Delay Systems, 7.-9. června, Praha, Česká republika, čl. č. FP-DM-938.

 • Dlapa, M. (2010): "Robust Controllers for Anisochronic Delayed Systems," Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 20.-23. října, Zadar, Chorvatsko, str. 75-76, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726- 9679.

 • Dlapa, M. (2011): “Algebraic Approach Using Structured Singular Value: Application to a Nonlinear Plant,” 25th European Conference on Modelling and Simulation, 7.-10. června, Krakov, Polsko, ISBN 978-0-9564944-2-9 (Printed), ISBN 978-0-9564944-3-6 (CD).

 • Dlapa, M. (2011): “Controller Design for a Two Tank System Using Structured Singular Value and Direct Search Methods,” 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC), 28. srpna - 2. září, Miláno, Itálie, str. 7511-7516, ISSN: 1474-6670.

 • Dlapa, M. (2012): “Robust Control Toolbox for Time Delay Systems,” 16th WSEAS International Conference on Systems (Part of CSCC’12), 14.-17. července, Kos, Řecko, str. 229-232, ISBN: 978-1-61804-108-1.

 • Dlapa, M. (2012): “Robust Control Toolbox for Time Delay Systems with Time Delay in Numerator and Denominator,” 16th WSEAS International Conference on Systems (Part of CSCC’12), 14.-17. července, Kos, Řecko, str. 233-237, ISBN: 978-1-61804-108-1.

 • Dlapa, M. (2012): “Air-Heating Set Control via Direct Search Method and Structured Singular Value,” The 6th International Conference on Integrated Modeling and Analysis in Applied Control and Automation (IMAACA 2012), 19.-21. září, Vídeň, Rakousko, str. 44-49, ISBN: 978-88-97999-04-1.

 • Dlapa, M. (2012): „Control of time delay systems using Matlab toolbox,“ International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, roč. 6, č. 3, str. 376-384, ISSN: 1998-4464.

 • Dlapa, M. (2012): „Control of general time delay systems using Matlab toolbox,“ International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, roč. 6, č. 3, str. 385-393, ISSN: 1998-4464.

 • Dlapa, M. (2013): „Robust Control of Air-Flow in Air-Heating Set,“ 27th European Conference on Modelling and Simulation, 27.-30. května, Ålesund, Norsko, ISBN 978-0-9564944-6-7 (Printed), ISBN 978-0-9564944-7-4 (CD).

 • Dlapa, M. (2013): „Control of Air Flow in Air Heating Set,“ 21th Mediterranean Conference on Control and Automation, 25.-28. června, Kréta, Řecko, str. 1423- 1427, ISBN 978-1-4799-0995-7.

 • Dlapa, M. (2014): „Air-Heating Set Control via Direct Search Method and Structured Singular Value,“ 13th European Control Conference (ECC), 24.-27. června, Strasbourg, France, str. 600-605, ISBN 978-3- 9524269-2-0.

 • Dlapa, M. (2014): „Temperature control in air-heating set via direct search method and structured singular value,“ 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014, 26.-29. listopadu, Vídeň, Rakousko, str. 64-73, ISSN 1877-7058.

 • Dlapa, M. (2014): „Cluster Restarted Differential Migration,“ 2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2014), 9.-12. prosince, 2014, Orlando, Florida, USA, str. 151-159, ISBN 978-1-4799-5375- 2/14.

 • Dlapa, M. (2015): „Parametric Uncertainties and Time Delay Robust Control Design Toolbox,“ 8th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2015), 8.-11. července, Bratislava, Slovensko, str. 295-300.

 • Dlapa, M. (2015): „Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric Uncertainties,“ 14th European Control Conference (ECC'15), 15.-17. července, Linec, Rakousko, str. 788-793, ISBN 978-3-9524269-4-4.

 • Dlapa, M. (2016): „Matlab Toolbox for Systems with Time Delay and General Parametric Uncertainties with Periodic Perturbations,“ 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2016), 21.-24. června, Atény, Řecko, str. 262-267, ISBN 978-1-4673-8345-5.

 • Dlapa, M. (2017): „Cluster Restarted DM: New Algorithm for Global Optimisation,“ Intelligent Systems Conference 2017 (IntelliSys 2017), 7.-8. září, Londýn, Velká Británie, str. 1130-1135, ISBN 978-1-5090-6435-9.

 • Dlapa, M. (2018): „General Parametric and Periodic Uncertainties and Time Delay Robust Control Design Toolbox,“ IEEE The 19th International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2018), 20.-22. února, Lyon, Francie, str. 181-186, ISBN 978-1-5090-5948-5.

English version


Od února 2000
Naposled upraveno 6. února 2019

<body> <p><font color="#FF0000" size="4">Stará verze prohlížeče.</font></p> </body>