I am Ing. Marek Dlapa, Ph.D., I am administrator of dlapa.cz web page and victim of criminals which, since my one year, are unreasonably torturing me and repeatedly tried to kill me. If this page is displayed as front page to the dlapa.cz web pages then you were possibly redirected by the above mentioned criminals to other web page and your computer might be infected with computer virus.

Jsem Ing. Marek Dlapa, Ph.D., jsem administrátor webových stránek dlapa.cz a oběť zločinecké skupiny, která mě od mého jednoho roku bezdůvodně mučí a opakovaně se mě pokusila zabít. Zobrazuje-li se vám tato stránka jako úvod ke stránkám dlapa.cz, pak jste byli přesměrováni výše zmíněnou zločineckou skupinou na jiné webové stránky a pravděpodobně se vám zaviroval počítač.

Jméno: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

Certifikáty: FCE, FCE - záznamy, SZ, CAE

Ocenění: Zlatá visačka na celostátní soutěži ERA 1988

Soutěže:
1. místo v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E 1984-1985 administrativně (ilegálně) změněno na 5. místo

Předchozí studium - záznamy:
8B - vysvědčení - Základní škola Zlín-Štípa 1986
Čtvrtý ročník - vysvědčení - Gymnázium Zlín 1990
Maturitní vysvědčení - Gymnázium Zlín 1990
Matematicko-fyzikální fakulta Unverzity Karlovy v Praze - index
Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno - státní zkouška - Ing.
Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno - diplom - Ing.
Fakulta technologická UTB ve Zlíně - státní zkouška - Ph.D.
Fakulta technologická UTB ve Zlíně - diplom - Ph.D.

Studium:
1986-1990 Gymnázium Zlín
1990-1995 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1995-2000 Fakulta technologická ve Zlíně VUT Brno (Ing.)
2000-2004 UTB Zlín (Ph.D.)

Ostatní záznamy:
Výpis z rejstříku trestů

Vybrané práce (angličtina):
Basic Terms [ pdf ],
Preface [ pdf ],
Dead River [ pdf ],
The Crime and the Crime [ pdf ],
The Revenge and the Revenge [ pdf ],
The Terror and the Terror [ pdf ]

Vybrané manuály: Signum 2

Neoficiální stránky: killinghawk.cz

Facebook: Marek Dlapa, killinghawk

LinkedIn: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

ResearchGate: Ing. Marek Dlapa, Ph.D.

Pracovní zařazení: vědecký pracovník

Tel.: +420 57 603 xxxx

Adresa:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká republika

E-mail: dlapautb.cz

Výzkum:

 • Umělá inteligence: evoluční algoritmy, neuronové sítě, fuzzy logika

 • Robustní řízení: analýza a syntéza regulátorů pomocí strukturovaného singulárního čísla, algebraická teorie řízení

 • Optimalizace: aplikace na vybrané úlohy

 • Počítačová podpora automatického řízení – tvorba toolboxů a aplikací v systémech Matlab a Mathematica

Projekty:

 • 2002: Projekt "Robustní algoritmy řízení pro nelineární systémy a procesy", Grant FRVS MSMT G1 34/2002

 • 2005-2012: Projekt "Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů" výzkumný záměr MŠMT ČR MSM7088352102

 • 2006-2007: Robustní a adaptivní řízení procesů s přestupem tepla a hmoty, Projekt KONTAKT SK-CZ-11206

 • 2008-2009: Algoritmy pro řízení procesů přestupu hmoty a tepla, Projekt KONTAKT MEB 080811

 • 2011-dosud: OPERAČNÍ PROGRAMY VaVpI - prioritní osa 2 CZ.1.05/2.1.00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech

Monografie:

 • Dlapa, M. (2008): Vybrané kapitoly z teorie robustního řízení, Tribun EU, ISBN 978-80-7399-569-0.

Zdrojové kódy Klastry restartované Diferenciální migrace:

Software:

 • Dlapa, M. a D., Janáčová (2009): Softwarová aplikace pro výpočet optimální doby vypírání vázané složky v tuhé fázi v průtočném systému bez zádrže.

 • Dlapa, M. (2022): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems via Structured Singular Value: Stable System v2.0.2, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2021): Robust Control Design Toolbox for General Time Delay Systems via Structured Singular Value: Unstable Systems v2.0.1, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2021): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric Uncertainties Using SSV v2.0.1, stáhnout.

 • Dlapa, M. (2022): Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric and Periodic Uncertainties Using SSV v2.1.6, stáhnout.

Články publikované v časopisech a na mezinárodních konferencích:

 1. Dlapa, M., Prokop, R. a I., Zelinka (2001): "Evolutionary algorithms in fuzzy logic control," Proceedings of Process Control 01, 11.-14. června, Štrbské pleso, Slovensko.

 2. Dlapa, M. (2001): "Mu-Synthesis: application to a linear system with uncertain gain," 12th DAAAM International Symposium, 24.-27. října, Jena, Německo.

 3. Dlapa, M. a R., Prokop (2002): “Evolutionary µ-synthesis for systems with parametric uncertainties,” IEEE Conference on Control Application, 17.-20. září, Glasgow, Velká Británie.

 4. Dlapa, M. a R., Prokop (2002): “Evolutionary µ-synthesis: a simple controller for feedback loop,” Proceedings of 10th Mediterranean Conference on Control and Automation, 9.-12. července, Lisabon, Portugalsko.

 5. Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "Evoluční µ-syntéza pro systémy s parametrickou neurčitostí," Automatizace, roč. 46, č. 4, str. 90-96.

 6. Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "µ-Synthesis: robust controllers for time-varying systems," Proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'03), 26.-29. května, Vysoké Tatry, Slovensko.

 7. Dlapa, M. a R., Prokop (2003): "µ-Synthesis: simple controllers for time delay systems,"  Proceedings of 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, 18.-20. června, Rhodos, Řecko.

 8. Dlapa, M. a R., Prokop (2004): "µ-Synthesis: an algebraic approach," Archives of Control Sciences, Silesian University of Technology, roč. 14, č. 1, str. 59-72.

 9. Dlapa M. a R., Prokop (2004): "Polynomial µ-synthesis: application to a non-linear plant," Modelling and Control, roč.4, str. 166-172. ISBN 80-227-2094-1.

 10. Dlapa, M. a R., Prokop (2005): "Algebraic mu-synthesis: application to a linear system with uncertain zero," In: Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium, 19.-22. října, Opatija, Chorvatsko, str. 93-94, ISBN 3-901509-46-1, ISSN 1726-9679.

 11. Dlapa, M. a R., Prokop (2006): "Differential Migration: a new algorithm for global optimization," Proceedings of the 6th Asian Control Conference, 18.-21. července, Bali, Indonézie, str. 618-626, ISBN 979-15017-0.

 12. Dlapa, M. a R., Prokop (2006): "Control of the HIMAT aircraft via algebraic mu-synthesis," Proceedings of the 7th Portuguese Conference on Automatic Control, 11.-13. září, Lisabon, Portugalsko, ISBN 978-972-97025-2-5.

 13. Dlapa, M. (2007): "Decoupled control of two tank system via algebraic µ-synthesis," Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control & Automation, 27.-29. června, Atény, Řecko, ISBN 978-96-0254-664-2.

 14. Dlapa, M. (2007): "A comparison study of differential migration," Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium, 24.-27. října, Zadar, Chorvatsko, ISBN 3-901509-58-5, ISSN 1726- 9679.

 15. Dlapa, M. (2008): "Robust Control of a Two Tank System," Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, 22.-25. října 2008, Trnava, Slovensko, str. 385-386, ISBN 978-3-901509-68-1, ISSN 1726-9679.

 16. Dlapa, M. a R., Prokop (2008): Design and analysis of simple robust controllers via structured singular value, Int. J. Automation and Control, roč. 2, č. 1, str. 73-89, ISSN (Online) 1740-7524, ISSN (Print) 1740-7516.

 17. Dlapa, M., Prokop, R. a M., Bakošová (2009): "Robust Control of a Two Tank System Using Algebraic Approach," EUROCAST 2009, 15.-20. února, Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko, str. 603-609, ISBN 978-84-691-8502-5.

 18. Dlapa, M. (2009): "Differential Migration: Sensitivity Analysis and Comparison Study," In 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2009), 18.-21. května, Trondheim, Norsko, str. 1729-1736, ISBN 978-1-4244-2959-2.

 19. Dlapa, M. (2009): "Robust Controllers for Delayed Systems," 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, 24.-26. června, Soluň, Řecko, str. 1379-1384, ISBN 978-1-4244-4685-8.

 20. Dlapa, M. (2009): "Algebraic μ-Synthesis: Control of the HIMAT Aircraft," 10th European Control Conference 2009 - ECC’09, 23.-26. srpna, Budapešť, Maďarsko, str. 573-578, ISBN 978-963-311-369-1.

 21. Dlapa, M. a R., Prokop (2010): Algebraic approach to controller design using structured singular value, Control Engineering Practice, roč. 18, č. 4, str. 358–382, ISSN 0967-0661.

 22. Dlapa, M. (2010): "Simple Robust Controllers for Delayed Systems," 9th IFAC Workshop on Time-Delay Systems, 7.-9. června, Praha, Česká republika, čl. č. FP-DM-938.

 23. Dlapa, M. (2010): "Robust Controllers for Anisochronic Delayed Systems," Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 20.-23. října, Zadar, Chorvatsko, str. 75-76, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726- 9679.

 24. Dlapa, M. (2011): “Algebraic Approach Using Structured Singular Value: Application to a Nonlinear Plant,” 25th European Conference on Modelling and Simulation, 7.-10. června, Krakov, Polsko, ISBN 978-0-9564944-2-9 (Printed), ISBN 978-0-9564944-3-6 (CD).

 25. Dlapa, M. (2011): “Controller Design for a Two Tank System Using Structured Singular Value and Direct Search Methods,” 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC), 28. srpna - 2. září, Miláno, Itálie, str. 7511-7516, ISSN: 1474-6670.

 26. Dlapa, M. (2012): “Robust Control Toolbox for Time Delay Systems,” 16th WSEAS International Conference on Systems (Part of CSCC’12), 14.-17. července, Kos, Řecko, str. 229-232, ISBN: 978-1-61804-108-1.

 27. Dlapa, M. (2012): “Robust Control Toolbox for Time Delay Systems with Time Delay in Numerator and Denominator,” 16th WSEAS International Conference on Systems (Part of CSCC’12), 14.-17. července, Kos, Řecko, str. 233-237, ISBN: 978-1-61804-108-1.

 28. Dlapa, M. (2012): “Air-Heating Set Control via Direct Search Method and Structured Singular Value,” The 6th International Conference on Integrated Modeling and Analysis in Applied Control and Automation (IMAACA 2012), 19.-21. září, Vídeň, Rakousko, str. 44-49, ISBN: 978-88-97999-04-1.

 29. Dlapa, M. (2012): „Control of time delay systems using Matlab toolbox,“ International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, roč. 6, č. 3, str. 376-384, ISSN: 1998-4464.

 30. Dlapa, M. (2012): „Control of general time delay systems using Matlab toolbox,“ International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, roč. 6, č. 3, str. 385-393, ISSN: 1998-4464.

 31. Dlapa, M. (2013): „Robust Control of Air-Flow in Air-Heating Set,“ 27th European Conference on Modelling and Simulation, 27.-30. května, Ålesund, Norsko, ISBN 978-0-9564944-6-7 (Printed), ISBN 978-0-9564944-7-4 (CD).

 32. Dlapa, M. (2013): „Control of Air Flow in Air Heating Set,“ 21th Mediterranean Conference on Control and Automation, 25.-28. června, Kréta, Řecko, str. 1423- 1427, ISBN 978-1-4799-0995-7.

 33. Dlapa, M. (2014): „Air-Heating Set Control via Direct Search Method and Structured Singular Value,“ 13th European Control Conference (ECC), 24.-27. června, Strasbourg, Francie, str. 600-605, ISBN 978-3- 9524269-2-0.

 34. Dlapa, M. (2014): „Temperature control in air-heating set via direct search method and structured singular value,“ 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, DAAAM 2014, 26.-29. listopadu, Vídeň, Rakousko, str. 64-73, ISSN 1877-7058.

 35. Dlapa, M. (2014): „Cluster Restarted Differential Migration,“ 2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2014), 9.-12. prosince, 2014, Orlando, Florida, USA, str. 151-159, ISBN 978-1-4799-5375- 2/14.

 36. Dlapa, M. (2015): „Parametric Uncertainties and Time Delay Robust Control Design Toolbox,“ 8th IFAC Symposium on Robust Control Design (ROCOND 2015), 8.-11. července, Bratislava, Slovensko, str. 295-300.

 37. Dlapa, M. (2015): „Robust Control Design Toolbox for Time Delay Systems with Parametric Uncertainties,“ 14th European Control Conference (ECC'15), 15.-17. července, Linec, Rakousko, str. 788-793, ISBN 978-3-9524269-4-4.

 38. Dlapa, M. (2016): „Matlab Toolbox for Systems with Time Delay and General Parametric Uncertainties with Periodic Perturbations,“ 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2016), 21.-24. června, Atény, Řecko, str. 262-267, ISBN 978-1-4673-8345-5.

 39. Dlapa, M. (2017): „Cluster Restarted DM: New Algorithm for Global Optimisation,“ Intelligent Systems Conference 2017 (IntelliSys 2017), 7.-8. září, Londýn, Velká Británie, str. 1130-1135, ISBN 978-1-5090-6435-9.

 40. Dlapa, M. (2018): „General Parametric and Periodic Uncertainties and Time Delay Robust Control Design Toolbox,“ IEEE The 19th International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2018), 20.-22. února, Lyon, Francie, str. 181-186, ISBN 978-1-5090-5948-5.

 41. Dlapa, M. (2019): „Control of Uncertain Time Delay System with Astatism and Parametric and Periodic Uncertainties using SSV and Factorization for Two-Degree-of-Freedom Controller,“ IEEE The 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019), 29.-31. července, Praha, Česká republika, str. 563-570, ISBN 978-989-758-380-3.

 42. Dlapa, M. (2019): „Application of the Robust Control Toolbox for Time Delay Systems with Parametric and Periodic Uncertainties Using SSV to Uncertain Time Delay System with Astatism,“ The 5th IFAC Conference on Intelligent Control and Automation Science (ICONS 2019), 21.-23. srpna, Queen’s University Belfast, Severní Irsko (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), str. 134-139, ISSN 2405-8963.

 43. Dlapa, M. (2020): „Controller Design for Highly Maneuverable Aircraft Technology Using Structured Singular Value and Direct Search Method,“ The 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS 2020), 1.-4. září, Divani Caravel Hotel, Atény, Řecko, str. 529-533, ISBN 978-1-7281-4277-7/20.

 44. Dlapa, M. (2021): „Robust Control Design Toolbox for General Time Delay Systems via Structured Singular Value: Unstable Systems with Factorization for Two-Degree-of-Freedom Controller,“ IEEE The 22nd International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2021), 10.-12. března, Valencie, Španělsko, str. 93-98, ISBN 978-1-7281-5729-0/21.

 45. Dlapa, M. (2022): „Two-Degree-of-Freedom Feedback Loop Factorization for Systems with Parametric Uncertainties and Time Delay in Custom Matlab Toolbox,“ The 17th IEEE International Conference on Control & Automation (IEEE ICCA 2022), 27.-30. června, Neapol, Itálie, str. 68-73, ISBN 978-1-6654-9571-4/22.

 46. Dlapa, M. (2022): „Custom Matlab Toolbox for Systems with Parametric Uncertainties and Time Delay with Factorization for Two-Degree-of-Freedom Feedback Loop,“ The 27th IEEE IES International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2022), 6.-9. září, Stuttgart, Německo, ISSN 19460740.

English version


Od února 2000
Naposled upraveno 18. října 2022