Prosím všechny zákazníky, kteří si zakoupili některou z mých knih a nic nedostali, aby se dostavili na mou adresu:

Ing. Marek Dlapa, Ph.D.
Lešenská 421
763 14 Zlín 12 - Kostelec
Česká republika

Neposílejte žádné e-maily nebo poštu, přijďte osobně na výše zmíněnou adresu a neptejte se nikoho na cestu s výjimkou elektronické navigace (Google Maps, Garmin, Tom Tom, atd.). Jsem oběť organizované zločinecké skupiny, která mi bere poštu a e-maily a okrádá mě pomocí černého účetnictví ve firmě PayPal.

DŮLEŽITÉ: Vezměte si s sebou screenshoty vašeho PayPal účtu s vašimi platbami za mé knihy v elektronické podobě (flash disk, disketa, CD ROM, atd.).

Vybrané kapitoly z teorie robustního řízení

Autor: Marek Dlapa

Monografie pojednávající o základech robustního řízení a nových trendech v oboru. Obsahem knihy jsou metody založené na strukturovaném singulárním čísle (μ-funkce) včetně zcela nových přístupů. Jsou zde uvedeny i postupy spojované s parametrickými neurčitostmi s uvážením faktu, že i tyto problémy jsou řešitelné pomocí μ-funkce.

Cena: 500,-Kč

English version


Od února 2000
Naposled upraveno 7. března 2021